top of page

160MW Skoda Buhar Türbini Yerinde Balans Çalışması

Problem Tespiti:

runup1.png

Yüksek titreşim nedeniyle trip

 • Müşteri buhar türbininde yaşanan yüksek titreşim problem nedeniyle Resonance Instituıte teknik ekibinden destek talep etmiştir.

 • Ölçüm ve yerinde balans işlemi 160MW’lık Skoda türbini üzerinde gerçekleştirilmiştir.

 • Sabit 3000 RPM, değişken yük

 • LP rotoru yataklarındaki yüksek şaft titreşimi nedeniyle ekipman tam devre ulaşamadan trip etmektedir.

Teşhis:

 • İlk hızlanma aşamasında toplanan veriler incelenmiş ve LP yataklarındaki şaft sensörlerinin trip durumuna neden olduğu anlaşılmıştır.​

 • Bu sensörler ile alınan verilerdeki yüksek titreşime neden olan durumun, LP rotorunda bulunan “Balanssızlık” problem olduğu teşhis edilmiştir. Balanssızlık durumunun LP rotoru 1.kritik hızını tahrik etmesi sonucu yüksek titrşeim değerlerine ulaşılmaktadır.

 • Yerinde balans prosedürünün uygulanmasına karar verilmiştir (1. kritik hızda modal balans).

polar1.png

Muhtemel ağır nokta bölgesi

Muhtemel dengeleme ağırlığı ekleme bölgesi

Teşhis:

trial1.png

Düzeltme ağırlıkları düzlem 1 ve 2'ye eşit bir şekilde dağıtılmıştır

Düzlem 1&2

 • Düzeltme ağırlıkları düzlem #1 ve düzlem #2’ye (rotor ön ve arka düzlemler) eşit bir şekilde dağıtılmıştır.

 • Düzeltme ağırlıkları, yaklaşık olarak 0°  dereceye (1 no’lu delik) ve çevresindeki deliklere orantısal olarak dağıtılmıştır

 • İki düzleme toplamda 2-3kg’lık düzeltme ağırlığı atılmıştır

Sonuç:

 • Düzeltme ağırlıklarının atılması sonrasında yapılan hızlanma testinde, titreşim seviyelerinin 200 mikron Pk-Pk değerinden ~80 mikron Pk-Pk değerine düştüğü gözlemlenmiştir.

 • Son durumdaki titreşim seviyeleri müşteri için Kabul edilebilir olduğundan yerinde balans çalışması bu noktada sonlandırılmıştır.

runup2.png
bottom of page