top of page

Dişli Kutusu Rotor Sürtmesi Problemi

Problem Tespiti:

Motor-Pump.jpg
  • Bir petrokimya tesisindeki yeni montajı tamamlanan Motor - Dişli Kutusu - Pompa ekipmanı, ilk çalıştırılma denemesi aşamasında yüksek sıcaklık nedeniyle trip etmiştir.

  • Titreşim ve sıcaklık sensörlerinden gelen verilerin incelenmesi sonucunda, dişli kutusu çıkış yatağında olağan dışı bir durumun var olduğu gözlemlenmiştir.

Teşhis:

  • Redüktör çıkış yatağında bulunan sıcaklık sensörüne ait trend değerleri incelendiğinde, ekipmanın 75 derece C değerine kadar normal ısınma trendini sergilediği, fakat sonrasında hızlı bir şekilde sıcaklık değerinin 105 derece C değerine yükseldiği ve bu nedenle ekipmanın trip ettiği görülmektedir.

temp_trend.jpg
SCL.jpg

Hızlanma

Isınma

Sürtme

  • Yatakta bulunan iki adet X & Y yer değiştirme sensörlerinden alınan "şaft merkezi (SCL)" grafiği incelendiğinde, rotorun hızlanma ve ısınma aşamasında pozisyonunda büyük bir değişim sergilediği görülmüştür. Yaklaşık ~150 mikron Pk-Pk olan bu pozisyon değişimi sonrasında, pozisyon yöneliminin anlık olarak sağ-yukarı doğru değiştiği ve sıcaklık değerinden trip alana kadar da bu yönde değişmeye devam ettiği görülmektedir.

  • Sıcaklık ve şaft merkezi grafiğinde gözlemlenen bu davranış, "Rotor Sürtmesi" problemini işaret etmektedir. Rotorun, yatak iç yüzeyine temas etmesi sonucunda oluşan sürtme probleminin, hizasızlık/montaj problemi gibi bir durumdan kaynaklandığı tahmin edilmektedir.

Sonuç:

  • Dişli kutusunun sökülmesi sonrasında yatakta sürtme probleminin varlığı görülmüştür.

  • Hizalama & montaj proseslerinin iyileştirilmesi sonrasında ekipman sorunsuz bir şekilde devreye alınabilmiştir.

rub.jpg
bottom of page