top of page

Eşanjör Akış Kaynaklı Titreşim Problemi

Problem Tespiti:

Esanjor_draw.png
 • Müşteri Fan devrinin belli değerleri arasında oluşan yüksek gürültü ve titreşimden şikayetçidir. Bu problemin giderilebilmesi için Resonance Institute teknik ekibinden destek talep edilmiştir.

 • Yapılan ön değerlendirmeler sonucunda yüksek gürültü ve titreşimin fan kanalları gövde bölgesinde bulunan eşanjörden geldiği anlaşılmıştır.

Teşhis:

 • Eşanjör gövdesinden alınan ölçümlerde, yüzey titreşimlerinin 15 mm/s RMS seviyelere kadar ulaştığı gözlemlenmiştir.

 • Baskın frekansın 70Hz olduğu tespit edilmiştir.

 • Spektrum grafikleri dikkatli incelendiğinde, 70Hz bölgesinde bir doğal frekansın varlığı göze çarpmaktadır.

 • Bu bilgi ışığında fan debisinin değişimi ile titreşim seviyesi ve frekansı arasında bir ilişki olup olmadığının tespiti amacıyla, fan debisi %0-%100 arasında taranmıştır.

fan_debi.png
 • Fan debisiyle titreşim frekansının değişmediği fakat %60-%90 debi aralığında genliğin dramatik bir şekilde arttığı gözlemlenmiştir.

 • Yapılan hesaplamalar ile, eşanjör içerisindeki ısı transferini sağlayan boruların, belirtilen fan debilerinde 70Hz civarında bir vorteks oluşturduğu tespit edilmiştir.

 • Bu frekans değeri, ölçümlerde görülen titrşeim frekansı ile uyuşmaktadır.

 • Boru demeti arkasında oluşan vorteks frekansının, boru demeti yapısal doğal frekansı ve/veya fan kanalları kavite akustik doğal frekansları tahrik ederek rezonans durumunun oluşmasına neden olduğu düşünülmektedir.

 • Bu etkinin, eşanjör yüzeylerinde oluşturduğu titreşim şekli aşağıdaki simülasyonda görüldüğü gibidir.

Sonuç:

 • Rezonans durumunun giderilebilmesi için, fan kanalları içerisine eşanjör öncesinde disipatif paneller yerleştirilmesi ve eşanjör borularını sabitleyen plakaların sayısının arttırılması gerektiği belirtilmiştir.

 • Fan içerisinden akan gazın yüksek sıcaklıkta olması nedeniyle, boruları tutan yapıların gevşediği, bu nedenle rezonans durumunun yok olduğu tespit edilmiştir.

esanjor_shape.gif
bottom of page