top of page

Çok Kademeli Pompada Rezonans Problemi

Problem Tespiti:

1.png
 • Resonance Institute ekibi bir titreşim ölçüm işi amacıyla aşağıda bilgileri verilen ekipmanın bulunduğu fabrikayı ziyaret etmiştir:

 • Sıcak haddehane Descale Pompaları

 • Üretim için kritik öneme sahip

 • 3000RPM sabit devrinde çalışma, yük değişken

 • Pompa yatay yönde 1X frekansında aşırı titreşim. Dikey yönde gözlemlenen 1X titreşiminin neredeyse 7-8 katı

 • Yüksek titreşim nedeniyle 3-4 ayda bir arıza yaşanmaktadır.

 • Yatay yöndeki titreşimin dikeye göre oldukça yüksek olması, mekanik gevşeklik probleminin belirtileri arasındadır. 

 • Bunun yanında yataydan alınan hız spektrumunda 1X frekansı altında bir kabarıklık – gürültü tabanının varlığı, analiz uzmanının aklına rezonans problemini getirmiştir.

22.png

Modal Test:

 • Rezonans şüphesinden yola çıkılarak, Modal Test ölçümünün yapılması kararlaştırılmıştır. 

 • Bu ölçüm sayesinde, makine ve/veya kaidesinde muhtemel bir doğal frekans durumunun varlığı kanıtlanabilmektedir.

 • Ekipman, ölçüm esnasında durdurulmakta ve kuvvet sensörü içeren bir “modal çekiç” ile belli bölgelerden sarsılmaktadır. Bu aşamada ivmeölçerler yardımıyla da eş zamanlı titreşim verileri toplanmaktadır.

 • Modal çekiç ile kuvvet girdisi verilmekte, ivmeölçerler ile titreşim çıktısı ölçülmektedir. Aradaki transfer fonksiyonu, yapı dinamiği ile ilgili bilgiler sunmaktadır (doğal frekans bölgeleri, sönüm miktarı v.b)

2.png

Pompa

Motor

3.png
 • Modal Test çalışması sonucunda, 1X frekansının hemen altında (48Hz) yatay yönde etkili bir doğal frekans tespit edilmiştir.

 • Bunun yanında 84Hz bölgesinde etkili başka bir doğal frekansın varlığı da kanıtlanmıştır. 

 • 48Hz ve 84Hz’lerde gözlemlenen doğal frekansların, pompanın yataydaki 1. ve 2. modları olduğu tespit edilmiştir. Bu modlara ait mod şekilleri aşağıdaki animasyonlarda görüldüğü gibidir.

Mod Şekilleri:

 • Birinci moda (48Hz) ve ikinci moda (84Hz) ait mod şekilleri sağ tarafta paylaşılmıştır.

 • Bu mod şekillerine bakarak, doğal frekans bölgelerinin güvenli başka frekans aralıklarına taşınabilmesi için, yatay yönde uygun yerlerden desteklenmesi gerektiği net bir şekilde görülmektedir.

 • Yatay yönde önerilen destekleme çalışması ve gerçekte yapılan destek yapıları aşağıda görüldüğü gibidir.

isdemir_descale_pumps_50Hz_natural_freq.gif

Mod-1: 48Hz

2nd-Global-Mode-Pump-84Hz.gif

Mod-2: 84Hz

Düzeltici Çalışmalar:

4.png

Sonuç:

5.png

Öncesi

Sonrası

 • Pompanın yatay yönden desteklenmesi sonucunda, doğal frekans bölgelerinde bir miktar kayma (hala yeteri kadar değil) gerçekleşmiş ve titreşim seviyelerinde büyük düşüşler gözlemlenmiştir (%85 iyileşme).

 • 1X’i etkileyen ve rezonans durumunun oluşmasına neden olan 48Hz bölgesindeki doğal frekansın, 54Hz frekansına kaydığı, bu nedenle bir nebze de olsun titreşimlerin düştüğü gözlemlenmiştir.

 • İdealde olması gereken, doağl frekansın, zorlanmış titreşim frekansının %20 kadar uzakta bulunmasıdır (bu durumda 60Hz üstü veya 40Hz altı).

 • Titreşim seviyelerinin düşmesi, arıza olma ihtimalini dramatik bir şekilde düşürmektedir.

bottom of page