top of page

Soğutma Kulesi Rezonans Problemi

genel.png
 • Bir biyokütle enerji santralinde, devreye alma aşamasında soğutma kulelerinde yaşanan yüksek genlikli titreşim nedeniyle Resonance Institute teknik ekibinden acil destek talebinde bulunulmuştur. 

 • Saha gözlemleri sırasında soğutma kulesi kaidesini de etkileyen "yapısal titreşim" probleminin varlığı tespit edilmiştir.
   

Problem Tespiti:

 • Yapısal Titreşim ölçüm paketi içerisinde aynı anda Motion Amplification kamerası ve 16 kanallı analizörle alınan titreşim ölçümlerinde, soğutma kulesi redüktörü ve motoru üzerindeki titreşim genliklerinin 32 mm/s RMS civarında olduğu tespit edilmiştir. Bu haliyle "CTI STD 163" referans standartındaki tabloya göre titreşim seviyeleri "D bölgesi: Titreşim makineye zarar veriyor" aralığındadır.

kule-2_ust_LQ.gif

Teşhis:

Kanat Geçiş Titreşimi

image.png
 • Analizör ile alınan ölçümlerle eş zamanlı olarak Motion Amplification kamerası ile de kule dışından ve içinden çekimler yapılmıştır.

 • Çekimlerin zemindeki yüksek genlikli titreşimlerden etkilenmemesi adına kamera, vince bağlı sepet üzerine yerleştirilmiştir.

 • Çekimlerde 16,5Hz kanat geçiş frekansında, kaidenin nasıl bir titreşim şekline sahip olduğu net bir şekilde görülmektedir. 

redüktör.gif
 • 16 kanallı analizörden eş zamanlı toplanan verilerin incelenmesi sonucunda, yüksek genlikli titreşimlerin kule fanı kanat geçiş frekansında olduğu tespit edilmiştir.

 • Kanat geçiş frekansı altındaki kabarıklık, durumun Rezonans problemine dönüşmüş olduğunu göstermektedir.

 • Akış kaynaklı titreşim grubunda incelenen kanat geçiş titreşimleri, devrin kanat sayısı katında oluşmaktadır. Oluşan akış kuvvetlerinin bu denli yüksek olması, bu frekansın bir doğal frekansı tahrik ederek rezonans problemini oluşturmasından kaynaklanmaktadır.

kule-2_red.gif
 • Videolarda da görüldüğü gibi kaidedeki yapısal titreşim probleminin giderilebilmesi için, 16,5Hz'te etkili doğal frekansın, çalışma aralığından çıkarılması gerekmektedir.

 • Bu amaçla aşağıdaki resimde görülen destek profillerinin atılması önerilmiştir. 

 • Önerildiği gibi uygulanan destekleme çalışması sonrasında titreşim değerlerinin CTI STD 163 standartına göre kabul edilebilir seviyelere indiği gözlemlenmiştir. 

Sonuç:

image.png
image.png

Eklenen
Destekler

bottom of page